Inloggen

Opleidingsthermometer

Ontwikkeld door

Samenwerkende opleidingsziekenhuizen in de Opleidings- en Onderwijs Regio Noord-Oost Nederland.

Opleidings­thermometer

Meet de kwaliteit van de leeromgeving op de opleidings­afdelingen in uw ziekenhuis

Opleidings­thermometer

Volgens de regelgeving van de RGS voert elke ziekenhuis-afdeling waar aios worden opgeleid een kwaliteitscyclus (PDCA) uit. De kwaliteit van de opleiding moet daarvoor dus regelmatig in kaart worden gebracht. Dat kan op verschillende manieren, zie hiervoor onder andere het rapport Scherpbier 2.0.

Voor het meten van de kwaliteit van de leeromgeving zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar. De meeste van deze vragenlijsten zijn nogal omvangrijk, met tientallen items die de aios moet scoren. De Opleidingsthermometer is bewust ontwikkeld als een beknopte en valide vragenlijst om de kwaliteit van de leeromgeving te meten. We hebben een instrument ontwikkeld dat a(n)ios gemiddeld in 5 minuten kunnen invullen. De ontwikkeling en validering van de Opleidingsthermometer is beschreven in een artikel in PLoS One.

‘We vragen de a(n)ios een rapportcijfer te geven over de inhoud, de sfeer en de organisatie van de opleiding.’

De Opleidingsthermometer brengt de drie domeinen van de leeromgeving in kaart: de inhoud, de sfeer en de organisatie van de opleiding. Elk van deze drie domeinen wordt gescoord met 5 stellingen, die de a(n)ios kan scoren op een 5-punts Likertschaal, variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”.

Ervaringen van a(n)ios met de opleidings­thermometer zijn positief

Het feit dat de lijst beknopt is en in 5 minuten kanworden ingevuld wordt zeer op prijs gesteld. Ook waarderen a(n)ios de mogelijkheid om de leeromgeving te beoordelen met 3 rapportcijfers voor inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding. Alle Nederlanders zijn gewend om rapportcijfers te krijgen en te geven.

Opleiders krijgen met de Opleidingsthermometer een goed beeld van hoe de a(n)ios de leeromgeving waarderen. De indeling in inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding is logisch en begrijpelijk. De mogelijkheid om de eigen rapportcijfers voor de drie domeinen te kunnen vergelijken met een benchmark van het gehele ziekenhuis geeft opleiders een goed beeld van de kwaliteit van hun leeromgeving in vergelijking met die van collega-opleiders.
Voor de Centrale Opleidingscommissie, leerhuismanagers en andere beleidsmakers geven de scores op de Opleidingsthermometer een goed beeld van de kwaliteit van de leeromgeving in de verschillende opleidingen in het ziekenhuis, en van veranderingen in de loop van de tijd.

Gebruik van de Opleidingsthermometer in uw ziekenhuis is uitsluitend toegestaan na toestemming van de ontwikkelaar

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar de Opleidingsthermometer staat onder leiding van Paul Brand en Johanna Schönrock-Adema. De ontwikkeling en validering van de Opleidingsthermometer is beschreven in een artikel in PLoS One.

Paul Brand

Paul Brand is kinderarts in Isala in Zwolle, medisch hoofd opleiding en onderzoek in hetzelfde ziekenhuis, en hoogleraar klinisch onderwijs aan het UMC Groningen. Hij is principal investigator binnen de onderzoeksschool LEARN van het UMCG.

Johanna Schönrock

Johanna Schönrock is senior onderzoeker aan CEDAR, het instituut voor onderzoek en innovatie van medisch onderwijs van het UMCG. Zij is principal investigator binnen de onderzoeksschool LEARN van het UMCG.

Lopend wetenschappelijk onderzoek naar de opleidings­thermometer richt zich onder andere op:

  • Externe validering van de Opleidingsthermometer
  • Relatie tussen de kwaliteit van de leeromgeving en het welzijn van aios
  • Ontwikkeling van een Opleidingsthermometer voor de masterfase van het geneeskundeonderwijs (coschappen)

Meer weten over het wetenschappelijk onderzoek?

 Johanna Schönrock
 Paul Brand

Samenwerken met het LEARN naar de klinische leeromgeving?

 Johanna Schönrock
 Paul Brand

Ik wil meer weten over de opleidings­thermometer en/of gebruiken in mijn ziekenhuis